Tällä sivulla on tietoa Perhon Seudun Vanhustenkotiyhdistys r.y:n ylläpitämistä henkilötietoja sisältävistä rekistereistä. Henkilötietoja on kahdessa rekisterissä:
– Asukasrekisteri
– Verkkosivuston yhteydenottolomakkeen rekisteri

1. Rekisterien pitäjä

Perhon Seudun Vanhustenkotiyhdistys r.y.
Vanhainkodintie 13 C 4
69950 Perho
Puh. 044-561 2152

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Hänninen
mikko.hanninen@kase.fi
Puh. 044-561 2152

3. Rekisterin nimi

A: Asukasrekisteri
B: Verkkosivuston yhteydenottolomakkeen rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

A: Rekisterissä pidetään yllä tietoa yhdistyksen asuntojen vuokralaisista.

B: Rekisteriin kerätään verkkosivuston kautta yhteyttä ottaneiden henkilöiden tietoa, jotta heidän yhteydenottoon voidaan vastata.

5. Rekisterin tietosisältö

A: Rekisterissä on seuraavat tietokentät:

  • Asukkaan/asukkaiden nimi/nimet
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Asukkaan/asukkaiden henkilötunnus/-tunnukset

B: Rekisterissä on seuraavat tietokentät:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yhteydenoton aihe

6. Säännönmukaiset tietolähteet

A: Vuokrasopimus
B: Lomake Internet-sivustolla

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ulkopuolisille tahoille rekisterin tietoja ei jaeta muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pyritään varmistamaan, että kyseisessä maassa taataan riittävä tietosuojan taso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Digitaalinen aineisto säilytetään tietokoneella, jonka avaaminen on suojattu salasanalla. Tiedot voidaan myös varmuuskopioida ulkoiselle kiintolevylle, joka säilytetään lukitussa tilassa. Yhdistys pitää itsellään oikeuden käyttää myös pilvipalveluita, jolloin tiedot voivat sijaita muuallakin kuin Suomessa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Pyynnön tietojen toimituksesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Pyynnön tietojen korjaamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen korjauspyyntö”.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin. Henkilöllä on myös oikeus saada tietonsa poistettua rekisteristä. Pyynnön markkinointikiellosta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla ”Markkinoinnin kielto”. Pyynnön tietojen poistamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla ”Henkilötietojen poisto”.